Budoucnost těžby ropy

A je to tu-vrchol těžby=PEAK OIL, podle pesimistů nastane za 1-11 let a podle optimistů v roce 2013 či v r. 2037. Nebude to ze dne na den, ale ať už mají pravdu pesimisté či optimisté, ropa jednou dojít musí a pro společnost to bude znamenat, pokud nenajde nějaký jiný zdroj energie, další, tentokrát však zřejmě nejhorší světovou hospodářskou krizi v dějinách.
Dnes se těží 83 miliónů barelů ropy denně, světová poptávka po ropě ročně roste o 2% a v roce 2030 bude 2 krát větší než dnes-tedy 160 mil. barelů denně-tuto poptávku nebude svět schopen uspokojit-již nyní se těží z 90% světových ložisek ropy a i ty rychle klesají, protože křivka těžby každého vrtu má tvar zvonu-nejprve roste pomalu, pak roste rychleji, potom se drží na maximu, ale vzápětí zase rychle klesá a bohužel svět čerpá ropy více než nachází (např. USA-spotřebovávají 1 světové ropy a během několik let se k nim přidá i Čína, která se po USA stane druhým největším spotřebitelem ropy na světě), proto už zbývá vytěžit je něco okolo 900 mil. barelů ropy, které bude většina (v roce 2025-2/3) na blízkém východě (Sůdská Arábie , Irák, Írán, Kuvajt, .), protože několik zemí světa (např. Anglie) už svého vrcholu těžby dosáhly.
"Ropný věk" nám přinesl šestinásobné zvýšení obyvatel Země, rychlý vývoj společnosti, roční růst světového obyvatelstva o 2-3%, bohactví zemím vyvážející ropu-např. Saudská Arábie-tam lidé nemusí platit daně, nebo Rusko-nyní zvýšilo výdaje na školství, zdravotnictví, armádu, na platy téměř o 30%-můžou si to dovolit jen díky stále vzácnější ropě a jejím vysokým cenám, dosahující téměř 66 dolarům za barel, ale čekají nás horší časy_ Ropný věk nepřinesl jen +, ale i -, to je například závislost na černém zlatu-přeprava produktů, průmysl, ve kterém se z ropy vyrábí mnoho produktů-např. lékařské výrobky, PC, automobily, _-a po dosažení vrcholu těžby se umělá hmota, tím pádem i výše uvedené výrobky, zdraží. Ale závislé na ropě je i zemědělství-díky "ropě" se zvýšila produkce pšenice o 250%-zemědělství tak spotřebovává 17% světové spotřeby ropy=nafta do traktorů, pesticidy, a mnoho dalšího-vždyť jen 1 kráva "spotřebuje" 1000 l ropy (se vším všudy-potrava, přeprava, "topení", _) a k výrobě jedné pneumatiky je zapotřebí 27 l ropy. Podle odborníků nebude svět mít potraviny pro 70% lidí na planetě-proto by se světová populace měla snížit na 2 mld. obyvatel-což je nemožné-na celém světě tak vypukne hlad a chudoba a ČR nebude vyjímkou-budeme mít potraviny jen pro 2/3 obyvatel-pokud by toto všechno nastalo. Proto se snažme již tedˇ něco s tím udělat a šetřeme ropu!-Vezměme si příklad z Islandu-již několik let tam několik autobusů jezdí na vodík a VODÍK je, podle vědců, naše nejnadějnější surovina, která by mohla nahradit ropu.

6.a, mendelovo gymnázium, (c) 2007