Ropné frakce

Nejtěkavějšími ropnými frakcemi jsou:
- uhlovodíkové plyny
- benzín - lehký (petroléter), těžký; kapalná směs uhlovodíků C6 - C12, zejména alkanů, cykloalkanů, aromatických uhlovodíků a alkenů; teplota varu: 40-200 °C)
- petrolej (kerosin; rafinovaný ropný destilát, směs kapalných uhlovodíků C10 - C18, vysoce hořlavá, čirá až slabě nažloutlá kapalina, charakteristicky páchnoucí. Teplota varu: 150-300 °C. Použití ke svícení v knotových lampách, k technickým účelům a samostatně nebo jako součást pohonných hmot pro vznětové a tryskové spalovací motory. Čato se zpracovává krakováním na benzín)
- motorová nafta (vzniká smíšením petroleje a plynového oleje, použití jako palivo do vznětových motorů. Její kvalita se hodnotí tzv. cetanovým číslem)
- plynový olej (C10-20, teplota varu: 200-300 °C; získává se z něj nafta a lehký topný olej.)
- destilační zbytek - ropný asfalt (tmavá, pevná látka, která obsahuje asfalteny (látky podobné pryskyřicím).


Většina asfaltu se používá na povrchovou úpravu vozovek a jako izolace proti vlhkosti. Z asfaltu po oddestilování frakcí vzniká mazut *, popř. se dále destiluje.)


* mazut = zbytek z destilace ropy. Používá se jako palivo nebo se zpracovává na olejové destiláty a asfalt. Destiláty se krakují na benzín, nebo se používají jako topné oleje.


Podle bodu varu lze frakce ropy dělit na:


LEHKÉ FRAKCE (mají nižší teplotu varu - do 150°C)
- petroléter (=lehký benzín)
- motorové benzíny automobilové a letecké

- většina technických a čistících benzínů
- lékařský benzín
- ligroin (nízkovroucí benzínová frakce)


Pozn.: prakticky jde tedy o čisté benzíny, t.j. vysoce rafinované směsi obsahující hlavně alifatické uhlovodíky s nízkým bodem varu, (převážně pentany až oktany), případně i (cyklo)parafíny a malé % aromatických uhlovodíků (benzen a jeho homology); začátek destilace pod 100°C, u některých už při 30°C; určeny pro speciální účely


TĚŽKÉ FRAKCE (mají vyšší teplotu varu - 140°C - 150°C, příp. i výš)
- lakový benzín
- techn. benzín
- petrolej
- motorová a topná nafta
- lehké topné oleje
- mazut
- minerální oleje obsahující vysoké uhlovodíky

Těžké frakce obsahují vyšší kapalné uhlovodíky a parafíny s vyšším bodem varu, začátek destilace od 140°C do 150°C, případně i výš.


Pozn.: Podíl jednotlivých kapalných uhlovodíků, příp. ostatních přídatných složek se u destil. produktů ropy stejného destil. rozmezí může lišit v závislosti na původu ropy a účelu použití.


Získané produkty jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily nežádoucí příměsi, jako např. parafíny.
Další zpracování ropných frakcí:
Můžeme z nich vyrobit pohonné hmoty, mazací prostředky a petrochemické suroviny.
Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.

6.a, mendelovo gymnázium, (c) 2007