Historie ropy

Ropa byla lidstvu známa už ve starověku. Nejstarší písemná zmínka o její těžbě ve spojení s asfaltem, který se využíval jako pojivo při stavbách, se objevuje už prý ve starozákonní knize Genesis. Už v 7.st.př.n.l. ji Asyřané a později i Peršané těžili ze studní a rozlišovali světlou ropu - tzv. "nafata" , což znamenalo "prosakující kapalina", odtud dnes běžně používané označení nafta - a tmavou ropu. Číňané údajně ropu destilovali snad už v 11.st.př.n.l. a už tehdy prováděli vrty až 1000 metrů hluboké.
V roce 1848 je otevřen vůbec první ropný vrt na světě, a to na pobřeží Kaspického moře.


V Evropě jsme zkoušeli destilovat ropu přibližně kolem roku 1605. Byla používána jako mazadlo pro nápravy kol, olej do lamp a základ lakýrnických prostředků. 
Polský lékař I. Lukasiewicz byl prvním objevitelem ropy v Evropě a v roce 1854 také zahájil její těžbu v Bóbrce u Krosna. Roku 1857 pak navrtal ropu G. C. Hugens v Lüneurských vřesovištích ve Wietze, kde se v současnosti nachází naftařské muzeum. Nebylo výjímkou, že v téže době například v Rumunsku vybírali lopatami ropu samovolně tryskající ze země.


V USA byl první vrt otevřen v srpnu roku 1853 v Pensylvánii a měl hloubku 22 metrů, první komerční vrty se pak otevírají v roce 1859. Od roku 1860 se ropa objevuje běžně na trhu. Než se ropa začala přepravovat pomocí ropovodu, jak ho známe dodneška, byla dovážena v soudcích nesených mezky až k železnici. Sloužila hlavně ke svícení a topení, ale například Pensylvánské a kanadské ropě byly přičítány dokonce léčivé vlastnosti, a tak se prodávala v alých lahvičkách v lékárnách.


Nesmíme zapomenout ani na Českou republiku, konkrétně oblast Moravy, kde byl první oficiální vrt navrtán 27.března 1900. Nesl jméno "Helena" a realizoval jej Julius May v Bohuslavicích nad Vláří. V téže době byl proveden i druhý vrt na Moravě v blízkosti statku Nesyt u Hodonína geologem E. Tietzem. Tato oblast byla ale prohlášena za ekonimicky nevýhodnou, tudíž zůstala až do roku 1917 opuštěna. Opětovný zájem o tuto oblast vyvolal až objev ropy u Gbel, malého městečka na moravsko-slovenském pomezí. Nejvýznamější naftařskou společností byla Moravská těžařská společnost, která v roce 1919 začala opět vrtat na pozamcích statku Nesyt. 1. ledna 1946 pyk byly oficiálně zřízeny Československé neftové závody se sídlem v Hodoníně.


V 2. pol.19.st. se Evropa ocitá na pokraji energetické krize. Během průmyslové revoluce totiž roste poptávka po všem, co by se dalo označit jako energetický zdroj. Vyoké ceny surovin zapříčiňují hledání noých zdrojů a nových energetických alternativ. Díky tomu jsou nalezena nová velká ložiska ropy, a ta se tak stává hlavní surovinou průmyslové revoluce.
Zvláště významné bylo objevení ropných polí na Blízkém východě. Ceny ropy během 1.pol.20.st. neustále klesají, mírný růst byl zaznamenám pouze v období první a druhé světové války, v 50. a 60. letech ceny jdou ceny opět dolů.


Rokem 1973 ale období levné ropy končí, ceny stoupají ze 3 dolarů za barel až na 13 dolarů a takto vysoké zůstávají po celá 70.léta. Důvodem je, že ložiska v oblasti Perského zálivu, která se zdála být zprvu velmi významná, nemají pro "západ" až tak mimořádný přínos. Díky tomu bankrotují průmyslové podniky, roste nezaměstnanost a rostou ceny veškerého spotřebního zboží, především benzínu a nafty. Zanedlouho po prvním ropném šoku nastává tzv. "Islámsá revoluce" , čímž obyvatelé Evropy, Ameriky a Japonska začínají opět trpět ropným nedostatkem. Třetí ropný šok pak začíná v roce 1990 během invaze iráckého vojska do Kuvajtu. Po skončení první války v Perském zálivu v roce 1991 se ceny ropy vrací zpět na 15 dolarů za barel.
Dnešní ceny ropy se pohybují okolo 40-50 dolarů za barel, takže se blíží přibližně cenám, které panovaly v době ropných šoků.


Použité webové stránky: www.profit.cz k 26.1.2007
www.euroekonom.cz k 26.1.2007
www.simopt.cz k 26.1.2007

ropa.navajo.cz  k 27.1.2007
6.a, mendelovo gymnázium, (c) 2007