Ropné katastrofy

Málokterá ekologická katastrofa má tak dramatický průběh, jako rozsáhlé úniky ropy do moře.Moře po takové havárii je dočista zdevastované a ropou nasáklá pobřeží budí dojem, že už nikdy nebudou vypadat jako dříve.Ptáci a mořští savci hynou po tisících.
Likvidace následků takových příhod je tak náročná, jako vedení války. Nestačí jen lidé, kteří provedou špinavou práci při čištění životního prostředí.Je nutno provést složité plánování, zorganizovat promyšlené zásobování a řídit pomocný personál.I tak probíhají čistící práce ve velikém chaosu.
Ropa je ekologicky závadná tím, že zatěžuje potravní řetězec a životní prostředí jako celek.Nejhorší následky má na ptáky a savce.Ropa zalepí peří ptákům nebo srst savcům, čímž znemožní normální regulaci teploty a následek je smrt z prochlazení.
Ale u životního prostředí to není tak zlé, jak by se mohlo zdát, protože ropa je rozkládána bakteriemi a vítr, vlny i příliv překvapivě rychle ropu odstraní. Napadená příroda tedy dokáže přežít.
S ropnými haváriemi je to jako s mnoha jinými věcmi v životě.Jeden gram prevence má větší cenu než tuna nápravných opatření.Pokud by se požadovalo, aby tankery měli dvojitý plášť, znamenalo by to výrazné zmenšení počtu takových nehod. Doprovodné lodi by mohly zabránit nárazu tankerů na břeh na frekventovaných vodních cestách.Lepší řízení vodního provozu by mohlo zabránit vzniku podmínek, při kterých hrozí srážka lodí, nebo jiný druh havárií.Tankery by se měly držet co nejdále od břehů, protože na širém moři se vyteklá ropa rozptýlí a neohrozí pobřeží.Ale zatím se bohužel k těmto návrhům nepřihlíží.

Jak se odstraňuje kontaminace ropou?

První snaha je zaměřena na samotné zachycení ropy.K tomuto účelu byly zkonstruovány norné stěny, plovoucí na hladině díky plovákům z pěnové hmoty.Pružný lem pod hladinou částečně brání ropě v průniku za stěnu.
Dále jsou tu speciální čluny ("skimmers"), které sbírají vrstvu ropy z hladiny.Je možno s nimi pracovat různými způsoby.Jedna metoda spočívá v použití dopravníkového pásu, vyrobeného ze speciální tkaniny, která pohlcuje ropu.Pás je na jednom konci v kontaktu s hladinou, kde nasává ropu.Na druhém konci se ropa z tkaniny vymačkává pomocí přítlačných válců, přečerpává se na vlečný člun a odváží.
V některých případech, jak tomu bylo po havárii lodi Exxon Valdez, ropa ztuhne a stane se z ní vazká hmota, zvaná "mousse".V takovém případě je ropa natolik viskózní, že ji nelze sbírat z hladiny výše popsaným způsobem.Pak se používají stroje, známé pod jménem
"super-suckers", což jsou vlastně vysoce výkonné vysavače, ketré ropu vysají.Avšak jeden z nejúčinnějších způsobů se musí obejít bez pomoci techniky.Rybáři ze svých loděk sbírají ropu do věder.
K ropě je možno přidat chemická smáčedla, která usnadňují vznik emulze, tvořené drobnými kapičkami ropy ve vodě.Například prášek Elastol, který se smíchá s ropou, aby bylo snadnější sbírat ji z hladiny.
Dále se musí pomoci ptákům, vydrám a jiným zvířatům, která hynou podchlazením.Jejich těla se očišťují zubními kartáčky se saponátem na mytí nádobí.V některých případech se ohrožená zvířata letecky dopravují do havarijních středisek, vybavených k péči o ně.Ochránci životního prostředí někdy zahánějí zvířata z místa havárie střelbou z děl nebo pomocí prášků.
Ropou znečištěné zátoky se čistí pomocí tlakového vzduchu a horké nebo studené vody.Znečištění se proudem vzduchu a vody žene k bariérám ve tvaru "V", kde se ropa jímá a odváží pryč.Na pobřeží se někdy rukama shrabují zbytky ropy a asfaltové kuličky.
Biodegradace je slibná metoda čištění kontaminovaného pobřeží.Využívají se přírodní bakterie, schopné rozkládat ropu na jednodušší, neškodné látky.Kontaminované pobřeží se postříká roztokem hnojiva, které je zdrojem živin pro bakterie a urychluje jejich činnost.

6.a, mendelovo gymnázium, (c) 2007