Ložiska a ropovody

Největší "těžaři", rozmístění ropovodů a jiné...

Těžba ropy (v mil. tun) -1990

- Svět 3150,4
- SSSR (Rusko) 569,3
- USA 409,6
- Saudská Arábie 320,7
- Irán 156,1
- Mexiko 146,7
- Čína 137,7
- Venezuela 110,5
- Norsko 151
- SAE 101,7
- Irák 99,5
- Velká Británie 93,5
- Kanada 91,0
- Nigérie 90,8

Těžba ropy (v mil. tun) - 2004

- Svět 3888
- Rusko (SSSR) 456
- USA 337
- Saudská Arábie 492
- Írán 203
- Mexiko 192
- Čína 174
- Venezuela 153
- Norsko 151
- SAE 101,7 (?)
- Irák 99,5 (?)
- Velká Británie 93,5 (?)
- Kanada 146
- Nigérie 129

Mapa... světové zásoby ropy (mld. barelu)

Ropovody...

"všeobecné" rozmístění:
- V rozvojových zemích spojují naleziště vývozními přístavy
- V USA spojují místa těžby (při Mexickém zálivu a v Oklahomě) s hlavním průmyslovým pásmem, příp. oblastí zpracování ropy (tedy žádné přístavy, ale rovnou potrubím do oné oblasti....)
Sem lze započítat i ony běloruské, ruské či ukrajinské ropovody... např. Družba atp.
- V západní Evropě spojují dovozní přístavy se (zpravidla vnitrozemskými) středisky zpracování ropy...
Např. Marseille-Ingolstadt, Rotterdam-Frankfurt, atp.
Na začátku 90. let celková délka "světového ropovodu" přes 1,5 milionu kilometrů

Zdroje

- http://Wikipedia.org
- http://Eia.doe.gov (tabulka export/import 2005)
- dalších nebylo třeba...text ve formě prezentace
6.a, mendelovo gymnázium, (c) 2007